Tak

TakTaket är den översta delen i byggnaden. Dess huvudsakliga uppgift är att skydda mot väderförhållanden och täcka byggnaden. Material som används för takkonstruktioner kan vara olika, beroende bl. a av vilket objekt som taket ska läggas på. Byggnadens arkitektur, den lokala stilen och klimatzonen som byggnaden ligger i spelar stor roll för valet av material. Det finns många olika material för takbeklädnad, däribland halm, takspån, skiffer och många nutida material och taksystem som i tillägg är isolerade för att garantera värmeisolerande egenskaper och möjliggöra en vinst i form av besparingar. En annan aspekt är taket lutningsgrad som i vissa fall kan skiljas väldigt lite mellan ytterväggar och som bestäms bl. a av lokala förutsättningar och arkitektprojektet. Dagens material för taktäckning gör det möjligt att förena kvalitet med hållfasthet och ett mycket bra utseende.

Utvecklats baserat på http://www.balex.eu/sv/

Post Author: PiVi