Sandwichelement med frigolit

Sandwichelement med frigolit

Bland sandwichelement som tillämpas för vägg- och takkonstruktioner hittar man även paneler med frigolitkärna. Vad skiljer en sådan konstruktion ut? Först och främst den låga vikten. Dessutom frigolit belagd med två förzinkade plåtar med organisk beläggning garanterar korrosionsbeständighet, motstånd mot mekaniska skador, påverkan av yttre faktorer, däribland väderförhållanden. En lätt frigolitkonstruktion gör det möjligt att […]

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement tillämpas inte bara för takbeklädnad men även på många andra ställen och objekt med diverse ändamål. De väljs dock oftast tack vare sin konstruktion som gör att de håller i många år trots intensiv exploatering. Panelerna garanterar hög kvalitet och anpassade mekaniska och värmeisolerande egenskaper. Panelens själva konstruktion består av två skikt av förzinkad […]

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Bland sandwichelement tillgängliga på marknaden är de med polyuretankärnan som lämpar sig till många olika ändamål. Enligt genomförda undersökningar och tester visar de en mycket bra värmeisoleringskoefficient. Tillämpning av organisk beläggning garanterar högt korrosionsmotstånd. Panelerna är konstruerade på ett sådant sätt att den är blir både lättare och tunnare. Detta underlättar både transport och senare […]

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Energibesparingar är grundläggande för många konstruktioner. Denna aspekt är alltid viktig när man räknar med ekonomiskt utförande som gör besparingar möjliga men samtidigt vill man att konstruktionen är hållbar och av god kvalitet. Med hänsyn till dessa villkor är Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler värda att lägga märke till. Tillämpning av PIR skummet är redan beprövad och […]

Stålhallar

Stålhallar

Tack vare stålhallar kan man skapa mångsidiga objekt. Vid tillverkning av sådana konstruktioner tillämpas material av högsta kvalitet för att garantera hållfasthet under många år av intensiv exploatering. Stålhallar kan användas som sport- eller byggobjekt, magasin, kontorsobjekt och många andra. Hallarnas konstruktion kräver därför ett anpassat projekt och material som motsvarar kundens behov och förväntningar, […]

Panorama ståltakpannor

Panorama ståltakpannor

Ett vackert, elegant och hållfast tak som tål många år av intensiv exploatering kan köpas av alla. Vanliga, genomsnittliga takpannor är dock inte det enda som kunden kan hitta idag på marknaden. Vad ska man investera i? En nyhet på marknaden är Panorama ståltakpannor. Vid första anblicken kan det tyckas att den inte skiljer sig […]

Tak

Tak

Taket är den översta delen i byggnaden. Dess huvudsakliga uppgift är att skydda mot väderförhållanden och täcka byggnaden. Material som används för takkonstruktioner kan vara olika, beroende bl. a av vilket objekt som taket ska läggas på. Byggnadens arkitektur, den lokala stilen och klimatzonen som byggnaden ligger i spelar stor roll för valet av material. […]

Plåttakpannor

Plåttakpanna

Plåttakpanna hör idag till de mest populära material som tillämpas för takbeklädnad. De passar perfekt för såväl enfamiljs- som flerfamiljshus, ekonomi- och gårdsbyggnader samt offentliga objekt. Profilerade i tvåsidigt förzinkad plåt garanterar de en hållfast takbeklädnad.  Eftersom plåtpannor är mycket lättare än taktegel behöver man inte skapa tunga bärande konstruktioner för att tillämpa dessa. Plåtpannor […]

TRAPETSPLÅT

TRAPETSPLÅT

Trapetsplåt är oupphörligt populär sedan många år tack vare möjligheter som denna produkt erbjuder. För alla med estetik som en av prioriteringar är detta byggmaterial särskilt intressant. Trapetsplåt fyller sin funktion både som fasad- och takbeklädnad. Det framträdande för denna produkt är enkelheten och den originella formen som utmärkt fyller både praktisk och estetisk funktion. […]

Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

Lättbalkar Z och C är en förening av kvalitet, hållfasthet och utförande som även utmärks estetiskt. Dessa balkar tillämpas mycket mångsidigt och garanterar hållfasthet i varje objekt de används i. Den speciella konstruktionen baseras på de villkoren som balkarna måste uppfyllas. Den lätta vikten underlättar både transporten och montaget samt underlättar anpassning till varje objekt […]